Het Binnenstadslab maakt een volgende stap en is per vandaag verhuisd naar het pand Zuivelplein 5 (het voormalige Esprit pand).

Op die plek hebben we meer ruimte om nieuwe initiatieven in de Binnenstad te stimuleren en te faciliteren.

Zo starten we met een wisselwinkel waar nieuwe initiatieven kunnen proefdraaien alvorens ze verhuizen naar een leegstaand pand. Daarbij gaat het niet alleen om winkels, maar ook om andere functies.

De eerste invulling op die wisselplek wordt een duurzaamheidswinkel waar Bergenaren geïnformeerd worden hoe ze in hun huis energie kunnen besparen en tegelijkertijd hun wooncomfort kunnen verhogen.

Naast die wisselwinkel komen in het nieuwe Binnenstadslab ook werkplekken. Projectteams gaan aan de slag met uitdagingen voor de binnenstad. ZZP-ers vinden er inspiratie en samenwerkingsmogelijkheden. Werknemers van bedrijven kunnen in een inspirerende omgeving innoveren. Ambtenaren kunnen er nu al leren werken in de geest van de Omgevingswet.

We nemen de komende weken de tijd om het nieuwe pand in te richten. We nodigen u van harte uit om daarna een kijkje te komen nemen op onze nieuwe plek. Wanneer ook de Duurzaamheidswinkel start, rond 1 juni, zal er een officiële opening plaatsvinden. 

Onze openingstijden blijven de komende tijd gelijk: (iedere dinsdag- en woensdagmiddag van 13-18 uur). We hopen die tijden zo snel mogelijk te verruimen. En we maken natuurlijk met alle plezier een afspraak op een ander moment.

Ons vertrek van de locatie aan de Zuivelstraat leidt overigens niet tot leegstand: hier is een nieuwe huurder gevonden die snel gaat starten. Per saldo zijn nu tijdens de Brede Aanpak Binnenstad alweer 41 leegstaande winkelpanden structureel gevuld.