Het Binnenstadslab organiseert op woensdag 29 maart een inspiratieavond voor vastgoedeigenaren.De Gemeente Bergen op Zoom werkt met bestaande en nieuwe ondernemers aan een vitale economische binnenstad. Onder de noemer ‘Brede Aanpak Binnenstad’ zijn in 2016 tal van initiatieven en projecten gestart. Op de inspiratieavond wordt informatie verstrekt over de Brede Aanpak en worden de eerste resultaten gedeeld. Daarnaast is samenwerking een belangrijk onderwerp van de avond.

Voldoende aanbod en kwaliteit van ondernemerschap is een cruciale randvoorwaarde voor bestedingen in winkels en horeca en tevreden en terugkerende bezoekers. Voor vastgoedeigenaren levert dit een bijdrage aan een toekomstbestendige portefeuille en huurrendement. Wat betekent de aanpak? Welke bijdrage willen en kunnen vastgoedeigenaren hierin leveren? Tevens worden standpunten uitgewisseld over de binnenstad van de toekomst. Is krimp van het commerciële aanbod aan winkels/horeca de enige oplossing? Of kan het anders? Wat is nodig voor succesvolle transformatie? Wat zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingen? Al deze onderwerpen komen aan bod met als belangrijkste doel om samen te kijken naar de kansen voor de binnenstad van Bergen op Zoom.

Aanmelden voor de inspiratieavond op 29 maart via de link: http://www.binnenstadslab.nl/vastgoedavond
Locatie: Binnenstadslab, Zuivelstraat 1, 4611 PD te Bergen op Zoom

Programma
17:30-18:00u Inloop met luxe broodjes
18:00-18:10u  Opening door wethouder Patrick van de Velden
18:10-18:30u  Inspiratie Brede Aanpak Binnenstad: toverwoord ondernemerschap!
18:30-18:40u Succesvolle samenwerking tussen huurder en vastgoedeigenaar
18:40-19:10u  Inspiratie Binnenstad van de toekomst: minder en anders
19:10-19:30u  Samenwerking tussen vastgoedeigenaren
19:30- 20:00u Wrap up met een borrel

Als u parkeert in parkeergarage ‘Achter de Grote Markt’, Koepelstraat 50, 4611 LV Bergen op Zoom ontvangt u een gratis uitrijkaart aan het einde van de inspiratieavond. Bent u verhinderd, maar wilt u wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de binnenstad? Geef dit dan aan via bovenstaande link. Wij waarderen het als u deze uitnodiging ook bij collega vastgoedeigenaren in de binnenstad onder de aandacht brengt. Voor verdere vragen over de avond kunt u terecht bij Team Binnenstad te bereiken via 0164-277201 of via e-mail binnenstadslab@bergenopzoom.nl