Vanzelfsprekend werkt het Binnenstadslab veel samen met ondernemersvereniging Sterck. De gezamenlijke doelstellingen zijn immers groot. Verenigingsvoorzitter Jean-Pierre Stander is erg blij met de gang van zaken; “Zowel op bestuurlijk niveau als ambtelijk zijn de lijntjes met de gemeente kort. We spreken elkaar zeer regelmatig en daar komen ook concrete zaken uit.”

Het bestuur van Sterck herkent zich zeer in wat het Binnenstadslab zoal van plan is. Jean-Pierre vertelt: “Het plan om starters te enthousiasmeren en vooruit te helpen spreekt ons aan. We helpen daar natuurlijk graag bij, door ze op te vangen en aan een gevestigde ondernemer in de stad te koppelen bijvoorbeeld. Of door ze voor te lichten over wat wij zoal in de praktijk meemaken en tegenkomen. We hebben 320 leden, allemaal ondernemers in de stad, waaraan we kunnen vragen of ze tijdelijk iemands buddy willen zijn.” De voorzitter is, mede namens zijn bestuur, duidelijk enthousiast over de plannen die het Binnenstadslab gaat uitvoeren. “Niet praten maar doen, dat is precies wat we nodig hebben.”

Jean-Pierre Stander, Voorzitter van ondernemersvereniging Sterck

Jean-Pierre Stander, Voorzitter van ondernemersvereniging Sterck

Anders durven kijken

Of Sterck andere wensen heeft voor de nabije toekomst? Daarover hoeft Jean-Pierre niet lang na te denken: “Allereerst moet wat ons betreft geprobeerd worden verdere leegstand tegen te gaan, we moeten zien te behouden wat we hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we die stad zo snel mogelijk goede impulsen geven. Daarnaast moeten we gezamenlijk kritisch gaan kijken naar het winkelgebied. Leuk of niet, als we niet gaan clusteren en een aantrekkelijk, compact stadscentrum aanbieden, blijft het lastig. Natuurlijk dient er wél ruimte te blijven voor nieuwe winkels, die het bestaande aanbod aanvullen, versterken. Verder blijven we samen werk maken van Schoon, Heel en Veilig. Drie aandachtspunten die er aan bijdragen dat de stad fris en aantrekkelijk blijft.”

Parkeren

Een apart pleidooi houdt de voorzitter namens de leden over parkeren, een terugkerend punt van discussie. Stander: “Natuurlijk zien we tarieven graag zo laag mogelijk maar daarnaast laat de kwaliteit hier en daar ook te wensen over. Garages zijn slecht begaanbaar of geven een onveilig gevoel en de routing is zowel in als naar de stad niet overal even duidelijk. We zouden bovendien graag zien dat al langs de snelweg met borden wordt aangegeven dat ernaast een leuke stad ligt die het bezoeken meer dan waard is.”

Gerelateerd aan parkeren en verkeer in de stad heeft Sterck nóg wel een aandachtspunt. Er wordt met name ’s ochtends en ’s avonds nogal geracet in de straten van het centrum en met parkeren neemt men het niet zo nauw dan. “Daar zou meer op gehandhaafd moeten worden”, vindt Jean-Pierre. “De stad moet ook als de winkels niet open zijn aantrekkelijk blijven, zeker als je bewoners wilt behouden dan wel interesseren. Ook die zorgen immers voor levendigheid en sfeer.” Hij prijst daarom het feit dat ook die mensen betrokken worden bij het Binnenstadslab en er van harte welkom zijn. “Uiteindelijk gaat het om de mix van shoppen, horeca, cultuur niet te vergeten, wonen én werken natuurlijk! Als geheel is het centrum voor een flink deel van de bevolking een bron van inkomsten en daarmee één van de grootste werkgevers voor Bergen op Zoom. Redenen genoeg om er met z’n allen de schouders onder te zetten.”